Voorwaarden en Huisreglement

Voorwaarden:

Deelname

 1. Voor deelname aan de zwemlessen of voor vragen / klachten kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier
 2. Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld is het pas definitief dat uw kind kan deelnemen aan de zwemlessen. Als er een plaats beschikbaar is / komt wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en tijden voor de lessen afgesproken.
 3. Veranderen van de les- dag / tijd is helaas niet mogelijk. U kunt in overleg de startdatum wijzigen.
 4. De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de lessen is 5 jaar.
 5. In de zomervakantie zijn we 6 weken gesloten.
 6. In de kerstvakantie zijn we de 1e week gesloten en de 2e week open.

Duur tot het behalen van het diploma

 1. Gemiddeld doet een kind er 18 maanden tot 22 maanden over om het A-diploma te behalen. Hoe jonger een kind begint met zwemlessen hoe langer het duurt voordat een diploma wordt behaald. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden van het kind die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben invloed op deze termijn.
 2. Na het behalen van het A-diploma doet het kind nog gemiddeld 6 maanden over het behalen het B-diploma en respectievelijk C-diploma.
 3. De genoemde uren zijn slechts indicatief en worden door zwemschool Aris en Baris niet gegarandeerd.

Diploma zwemmen

 1. Zwemschool Aris en Baris geeft diploma’s uit die voldoen aan de landelijke erkende normen voor het behalen van een zwemdiploma.
 2. Pas als een kind voldoet aan de landelijke normen van het diploma mag het kind afzwemmen op de door de zwemschool Aris en Baris aangegeven examen plaats en tijd.
 3. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwem datum en tijd en alle relevante informatie. De examenkosten zijn € 50,00 per kind per examen.

Betaling van lesgeld

 1. De betaling van het lesgeld van de zwemlessen geschiedt per kwartaal, 12 lessen kosten € 175,00 en eenmalig inschrijfgeld van € 25,00.
 2. Het lesgeld moet 2 weken vooraf zijn voldaan, bij contante betaling mag u dit voor de les betalen. Als er niet vooraf is betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de lessen.
 3. Bij tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient u 1 maand van te voren schriftelijk of via de mail aan ons kenbaar te maken.

Inhalen of restitutie van het lesgeld

 1. De leskaart is geldig tot en met de vervaldatum.
 2. Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen. Deze zullen niet in rekening worden gebracht. Tijdens de zomer- en kerstvakantie zijn er geen zwemlessen.
 3. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven. De eerste 2 weken zijn voor uw eigen risico. U krijgt dan geen restitutie van het lesgeld.
 4. Indien er door omstandigheden de lessen niet kunnen doorgaan, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal de leskaart worden verlengd en wordt er geen restitutie verleend. De door u eventueel geleden (gevolg) schade zal niet worden vergoed.

Privacybescherming

 1. Met in inachtneming van de wet op bescherming persoonsgegevens zal zwemschool Aris en Baris strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van uw kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van uw kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door zwemschool Aris en Baris dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet verstrekt aan derden. De verzamelde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens.
 2. Foto’s die in het zwembad worden genomen zijn met toestemming van de ouders genomen. Mocht uw bezwaar hebben tegen een gepubliceerde foto van uw kind dan kunt u dat schriftelijk of per mail kenbaar maken. Zwemschool Aris en Baris zal de foto dan per direct van social media verwijderen.

Diversen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van zwemschool Aris en Baris.

Parkeren bij het zwembad

Betaald parkeren geldt hierna voor alle gebruikers. De slagbomen werken met kentekenherkenning. Bij het oprijden van een parkeerterrein wordt het kenteken gescand. Er wordt geen parkeerkaartje verstrekt. De financiële afrekening vindt plaats middels een QR code zuil of middels een bancaire transactie aan de slagboom. Binnen en buiten worden zuilen geplaatst waar een QR code kan worden gescand. De QR code verwijst naar een website waar online kan worden afgerekend. Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen. Het kenteken wordt bij het uitrijden gescand en de slagboom opent automatisch. Wanneer de auto het terrein verlaat, worden de kentekengegevens gewist. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor parkeerdoeleinden.

De volgende tarieven zijn van toepassing:

ParkeertijdKosten
0 – 15 minuten parkerenGratis
15 – 30 minuten parkeren1 euro
30 – 60 minuten parkeren2 euro
60 – 120 minuten parkeren4 euro
120 – 180 minuten parkeren6 euro
180 – 240 minuten parkeren8 euro
Maximaal dagtarief / Verloren kaart16 euro

Huisreglement:

 1. Bij de allereerste les mag de ouder 5 minuten bij de les aanwezig zijn. Bij betreding van het zwembad moeten blauwe plastic slofjes gebruikt worden. Deze zitten in een mandje aan de balie.
 2. Het is van groot belang dat de lessen en uw aanwezigheid niet voor overlast zorgen. Wij bevinden ons in een Sopia Revalidatie Den Haag en zijn daar als zwemschool te gast.
 3. De kinderen kunnen zich 5 minuten voor aanvang omkleden in de daarvoor bestemde ruimte, ook dat gebeurt in alle rust. Daarna gaan de kinderen zich douchen en nemen zij plaats op het bankje in het zwembad. Ook na de les is het verplicht douchen voor de kinderen.
 4. Tijdens de les wordt er geen antwoord gegeven op vragen en/of opmerkingen van de ouders. Dit kan alleen telefonisch of via de mail op doordeweekse dagen. De lessen duren 30 minuten en elke minuut die wij kwijt zijn aan het te woord staan van ouders is nadelig voor de kinderen en de les.